Velkommen til Alpha Diving.
Alpha Diving og våre tilknyttet partnere, som tilbyr denne siten til deg på følgende betingelser:
Fortrolighet Se noten vår om Fortrolighet, noe som også dekker din besøk hos Alpha Diving og vår praksis.

Elektronisk kommunikasjon
Når du besøker Alpha Diving eller sender e-poster til oss, kommuniserer du med oss elektronisk. Du samtykker dermed til å motta elektronisk kommunikasjon fra oss. Vi vil kommunisere med deg gjennom e-poster eller ved oppslag på dette web-siten.

Copyright
Alt innhold på dette web-siten, sånn som tekst, grafikk, logo, ikoner, bilder, audio klip, video klip, digitale download, data, og programvare, tilhører Alpha Diving eller leverandører til Alpha Diving. Alt programvare brukt på dette web-siten tilhører Alpha Diving eller dets programvare leverandører.

Lisens og web-site adgang
Alpha Diving gir begrenset lisens til å bruke dette web-siten til personlige formål, og ikke til download (utover alminnelig cache-funksjoner) eller endringer av det, eller deler herav, med mindre det foreligger uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Alpha Diving. Denne lisensen omfatter ikke noen form for videresalg eller kommersiell bruk av dette web-siten eller dets innhold; herunder innsamling av data, produktlister, beskrivelser eller priser; enhver avledet bruk av dette web-siten eller dets innhold; enhver download eller kopiering av konto opplysninger til fordel for andre web-siter; eller enhver bruk av data-mining, roboter, eller lignende datainnsamlings verktøy. Dette web-siten eller eller deler herav må ikke gjengis, dupliseres, kopieres, selges, videreselges, besøkes, eller på annen måte brukes til noen form for kommersiell bruk uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Alpha Diving. Du må ikke bruke frames-teknikker til å skjule handelsmerker, logoer, eller andre eiendom-informasjoner (omfattende bilder, tekst, side layouter, eller sider) fra Alpha Diving og våre partnere uten uttrykkelig skriftlig tillatelse. Du må ikke bruke Alpha Divings navn eller handelsmerker i META-tak eller annen "skjult tekst" uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Alpha Diving. Enhver uautorisert bruk opphever omgående tillatelse eller lisens gitt av Alpha Diving. Du har en begrenset, oppsigelig, og ikke eksklusiv rett til å opprette en lenke til Alpha Divings web-site så lenge linket ikke avbilder Alpha Diving, dets partnere, eller sine produkter/servicer i et falskt, misvisende, nedsettende, eller på annen vis negativ måte. Det er ikke tillatt å bruke Alpha Divings logo eller annen relatert grafikk eller handelsmerker, som en del av lenken uten uttrykkelig skriftlig tillatelse.

Kontoen din
Som bruker av dette web-siten, er du selv forpliktet til å opprettholde fortroligheten omkring din konto og passord gjennom begrenset adgang til din datamaskin, og du aksepterer ansvaret for alle hendelser, som måtte forekomme under din konto. Du er ikke en konkurrent til Alpha Diving eller samarbeidspartner til våre konkurrenter. Alpha Diving og dets partnere forbeholder seg retten til, ved misbruk, å nekte ytelser, lukke kontoer, fjerne eller rette innhold, eller annullere ordrer uten varsel.

Anmeldelser, kommentarer, kommunikasjon, og annet innhold
Besøkender må legge til anmeldelser, kommentarer og annet innhold; og sende forslag, ideer, kommentarer, spørsmål, og annen informasjon, så lenge innholdet ikke er ulovlig, pornografisk, truende, overtrer "privatlivets fred", overtrer andre rettigheter, eller på annen vis er injuriene mot tredje person eller gruppe, og ikke består av eller inneholder programvare virus, politisk propaganda eller kommersiell reklame. Du må ikke bruke falsk e-post adresse, utgi deg for å være en annen person, firma eller forening. Alpha Diving forbeholder seg retten (men ikke plikten) til å fjerne eller rette slik innhold, men vi fører ikke regelmessig kontroll av ovennevnte materiale. Såfremt du taster inn eller sender materiale, og Såfremt vi angir annen, gir duge Alpha Diving og den partnere et non-eksclusiv, royalty-fritt, varig, uoppsigelig, og full rett til å bruke, gjengi, endre, legge til, offentliggjøre, oversette, skape fra avledet materiale, distribuere, og vise dette innholdet over hele verden på et vilkårlig media. Du gir Alpha Diving og dets partnere retten å bruke det anvendte navnet/synonym, hvis det ønskes. Du garanterer at du eier eller på annen vis har retten til det innholdet du gir videre; at innholdet er presist; og at bruken av innholdet fra deg ikke overtrer dette og ikke vil volde skade til noen person eller gruppe; og at du vil frita Alpha Diving eller dets partnere for alle krav reiste, som konsekvens av innhold sendt av inn deg. Alpha Diving har rett, men ikke forpliktelse, til å overvåke, rette eller fjerne enhver aktivitet eller innhold. Alpha Diving kan ikke holdes ansvarlig og påtar seg intet ansvar for materiale sendt av inn deg eller 3. person.

Copyright klager
Alpha Diving og dets partnere respekterer andre rettigheter. Hvis du mener at din arbeid er blitt kopiert på en måte som bestrider copyright, så e-post din klage til os.

Eiendom
Alle produkter kjøpt hos Alpha Diving forblir Alpha Divings eiendom inntil du mottar vara. Det betyr at riskua for bortkommet post tas av Alpha Diving. Imidlertid har du risikoen for returforsendelser, inntil Alpha Diving mottar varene.

Produktbeskrivelser
Alpha Diving og dets partnere bestreber seg på å være så nøyaktige som mulige. Men, Alpha Diving kan ikke garantere at produkt beskrivelser eller annet innhold på dette web-siten, er komplett, pålitelig, oppdatert eller feilfritt. Hvis et produkt tilbudt av Alpha Diving ikke er som beskrevet, er din eneste mulighet å returnere produktet i ubrukt stand.

Andre parter
Parter, andre enn Alpha Diving og dets partnere, tilfører servicer eller selger produkter på dette web-siten. Hit kommer at vi linker til andre firmas web-siter. Vi er ikke ansvarlige for undersøkelse og vurdering herav, og vi garanterer ikke for de ytelsene som tilbys av disse firmaene eller individer eller innholdet av sine web-siter. Alpha Diving påtar seg intet ansvar for de handlingene, produkter og innhold for alle ovennevnte eller 3. part. Du bør selv studere sin fortrolighets politikk og andre regler for bruk.

Bruksanvisning
I det omfanget våre leverandører vurderer det er nødvendig med en bruksanvisning, medleveres det i produktets ordinal emballasje. Alpha Diving er ikke forpliktet til å oversette bruksanvisninger til andre språk enn de språkene som leverandøren har valgt.

FRASIGELSE AF ANSVAR OG BEGRENSNING AF ANSVAR
DETTE WEB-SITEN LEVERES AF ALPHA DIVING PÅ EN "AS IS" OG "AS AVAILABLE" BASIS. ALPHA DIVING KAN IKKE GJØRES ANSVARLIG, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR SÅ VIDT ANGÅR BRUKEN AF DENNE SITEN, ELLER INFORMASJONEN, INNHOLD, MATERIALE ELLER PRODUKTER INDEHOLDT PÅ DETTE WEB-SITEN. DU ACCEPTERER UTTRYKKELIG, AT BRUKEN AF DETTE WEB-SITEN ER PÅ EGEN RISIKO. I DET OMFANGET LOVEN TILLATER DET, FRASIGER ALPHA DIVING ALLE GARANTIER, UTTALTE ELLER UNDERFORSTÅTT. ALPHA DIVING KAN IKKE GARANTERE AT DETTE WEB-SITEN, DETS SERVERER, ELLER E-MAIL SENDT FRA ALPHA DIVING ER FRI FOR VIRUS ELLER SKADELIGE KOMPONENTER. ALPHA DIVING KAN IKKE GJØRES ANSVARLIG FOR EVT. SKADER AF ENHVER ART DER STAMMER FRA BRUKEN AF DETTE WEB-SITEN, INKLUSIV, MEN IKKE BEGRENSET, TIL DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE OG AVLEDETE SKADER.

Site politikk og rettelser
Lass også våre andre tiltak beskrevet på dette web-siten. Disse tiltakene er også gjeldende for din besøk hos Alpha Diving. Vi forbeholder oss retten til, til enhver tid, å endre vår site, tiltak, og ovenstående retningslinjer.