Välkommen till Alpha Diving.
Alpha Diving och vores anknutna partner, som erbjudar denne tomten till dig på följande betingelser: Sekretess Se vores not om Sekretess, vilket också däckar din besök hos Alpha Diving och vores praxis.

Elektronisk kommunikation
När du besökar Alpha Diving eller skickar eposter till oss, kommunicerar du med oss elektronisk. Du samtyckar därmed till att erhålla elektronisk kommunikation från oss. Vi vill kommunicera med dig genom eposter eller vid anslag på detta webplatsen.

Copyright
All innehåll på detta webplatsen, så som text, grafik, logo, ikoner, bilder, audio klip, video klip, digitala nedladdning, datumer, och mjukvara, tillhörar Alpha Diving eller leverantörer till Alpha Diving. Allt mjukvara andvänd på detta webplatsen tillhörar Alpha Diving eller vores mjukvara leverantörer.

Licens och webplats tillträde
Alpha Diving ger begränsat licens till att bruka detta webplatsen till personliga syften, och inte till nedladdning (utöver brukligt cachefunktioner) eller ändringar av det, eller delar härav, medmindre där föreliggar uttryckligen skriftlig tillåtelse från Alpha Diving. Denne licens omfattar inte någon form för fortförsäljningar eller kommersiellt bruk av detta webplatsen eller vores innehåll, härunder insamling av datumer, produktlistor, beskrifninger eller pris; envar avlett bruk av detta webplatsen eller vores innehåll, envar nedladdning eller kopiering av konto informationer till fördel för andra webplatser, eller envar bruk av data-mining, robotar, eller liknande datainsamling verktyg. Detta webplatsen eller eller delar härav måste inte återgivas, dupliceras, kopieras, säljas, vidareförsäljas, besökas, eller åt andra sätt ägnas till någon form för kommersiellt bruk utan uttryckligt skriftligen tillåtelse från Alpha Diving. Du måste inte andvända frametekniker till att dölja handelsmärken, logoer, eller andra fastighetinformationer (omfattande bilder, text, sida layouter, eller sidor) från Alpha Diving och vi partner utan uttrycklig skriftlig tillåtelse. Du måste inte andvända Alpha Diving namn eller handelsmärken i META taggar eller andra "förtäckt text" utan uttrycklig skriftligen tillåtelse från Alpha Diving. Envar uuautt bruk upphävar omgående tillåtelse eller licens givet av Alpha Diving. Du har vores begränsat, uppsägaelig, och inte exklusiv rätt till att upprätta en länk till Alpha Diving webplats så länge länkat inte avbildar Alpha Diving, xxx partner, eller deras produkter/tjänster i ett falskt, missvisande, nedsættende, eller på andra vis negativa sätt. Det är inte tillåtett att bruka Alpha Diving logo eller andra relaterat grafik eller handelsmärken, som en del av länken utan uttrycklig skriftligen tillåtelse.

Ditt konto
Som användare av detta webplatsen, har du själv blevet förpliktat till att upprätthålla sekretessen kring ditt konto och password genom begränsatt tillträde till din dator, och du accepterar ansvaret för all händelser, som måste förekomma under ditt konto. Du är inte en konkurrent till Alpha Diving eller samarbetspartner till vores konkurrenter. Alpha Diving och vores partner förbehållar sig rätten till, vid missbruk, att vägra ersättningar, stänga konton, undanröja eller rikta innehåll, eller upphäva bud utan varsel.

Anmälaer, kommentarer, kommunikation, och andra innehåll
Besökare måste tillfoga anmälaer, kommentarer och andra innehåll; och skicka förslag, ider, kommentarer, frågor, och andra information, så länga innehållet inte är olagliga, pornografiska, hotfulla, överträr "privatlivets fred", överträr andras rättigheter, eller på andra vis är injurier mot tredje person eller grupp, och inte består av eller innehållar mjukvara virus, politisk propaganda eller kommersiell reklam. Du måste inte bruka falsk e-post adress, förlägga dig för att vara en andra person, bolag eller förening. Alpha Diving förbehållar sig rätten (men inte skyldigheten) till att undanröja eller rikta sådana innehåll, men vi vallar inte regelmässig kontroll av ovannämnatt ämne. Såfremt du intaster eller skickar ämne, och såfremt vi anger andra, ger duga Alpha Diving och det partner en non-eksclusiv, royalty-fri, ständig, uopsigelig, och full rätt till att bruka, återgiva, ändra, tillfoga, publicera, översätta, skapa från avlett ämne, distribuera, och visa denna innehållet över helaa världen på ett godtyckligt media. Du ger Alpha Diving och vores partner rätten att bruka de använta namnet/synonym, om det önskas. Du garanterar att du ägar eller på andra vis har rätten till det innehållet du hänskjutar; att innehållet är precisa; och som bruket av innehållet från dig inte överträr detta och inte vill orsaka skada till någon person eller grupp; och att du vill frita Alpha Diving eller xxx partner för all krav rest, som konsekvens av innehåll ingivit av dig. Alpha Diving har rätt, men inte forpligtigning, till att överväga, rikta eller undanröja envar verksamhet eller innehåll. Alpha Diving kan inte hållas ansvarig och åtar sig intet ansvar för ämne ingivit av dig eller 3. person.

Copyright klagar
Alpha Diving och vores partner respekterar andras rättigheter. Om du menar att din arbete är blev kopierat på en sätt som anfægter copyright, så e-brev din klagomål till oss.

Fastighet
All produkter köpt hos Alpha Diving förblir Alpha Diving fastighet tills du erhållar varat. Det betydar att riskon för bortkommeta post tas av Alpha Diving. Dock har du risken för returförsändelser, tills Alpha Diving erhållar varaer.

Produktbeskrifninger
Alpha Diving och vores partner sträva om att vara så exakta som möjliga. Men, Alpha Diving kan inte garantera att produkt beskrifninger eller andra innehåll på detta webplatsen, är kompletta, rejäla, updaterad eller felfrit. Ifall en produkt erbjudit av Alpha Diving inte är som beskrivit, är din ensamma möjlighet att returnera produkten i obrukade stånd. Övriga parter Parter, andra än Alpha Diving och xxx partner, tillförar tjänster eller säljar produkter på detta webplatsen. Härtill kommar, som vi länkar till andra bolags webplatser. Vi är inte ansvariga för undersökning och värdering härav, och vi garanterar inte för den ersättningarna som erbjudas av de här bolagen eller individer eller innehållet av deras webplatser. Alpha Diving åtar sig intet ansvar för den handlingarna, produkter och innehåll för all ovannämnada eller 3. part. Du bör själv läsa deras sekretess politik och andra regler för bruk.

Bruksanvisning
I det omfattningen vores leverantörer skattar det är nödvändigt med en bruksanvisning, medlevrars det i produktens ordinala förpackning. Alpha Diving har inte blevet forpligtiget till att översätta bruksanvisningar till andra språk än den språken som leverantören har korat.

FRÅNSÄGNING AF ANSVAR OCH BEGRÄNSNING AF ANSVAR
DETTA WEBPLATSEN LEVERES AF ALPHA DIVING PÅ EN ""AS IS" OG "AS AVAILABLE" BASIS. ALPHA DIVING KAN INTE GØRES ANSVARIG, UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅTT, FÖR SÅ VITT ANGÅR BRUKET AF DENNE SITE, ELLER INFORMATIONEN, INNEHÅLL, ÄMNE ELLER PRODUKTER INDEHOLDT PÅ DETTA WEBPLATSEN. DU ACCEPTERER UTTRYCKLIGEN, ATT BRUKET AF DETTA WEBPLATSEN ÄR PÅ EGEN RISK. I DET OMFATTNING LAGEN TILLÅTAR DET, FRASIGER ALPHA DIVING ALL GARANTIER, UTTALADA ELLER UNDERFÖRSTÅTT. ALPHA DIVING KAN INTE GARANTERA ATT DETTA WEBPLATSEN, VORES SERVRAR, ELLER E-MAIL SKICKAT FRÅN ALPHA DIVING ÄR FRI FÖR VIRUS ELLER SKADLIGA KOMPONENTER. ALPHA DIVING KAN INTE GØRES ANSVARIGT FÖR EVT. SKADAR AF ENVAR ART DER HÄRRÖRAR FRÅN BRUKET AF DETTA WEBPLATSEN, INKLUSIV, MEN INTE BEGRÄNSAT, TILL RENTAV, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA OCH AVLETTA SKADOR.

Site politik och rättelser
Lass även vora andra politiker beskrivit på detta webplatsen. De här politiker är även gällande för ditt besök hos Alpha Diving. Vi förbehållar oss rätten till, till enhver tid, att ändra vores site, politiker, och ovanstående hållslinjer.