Alle Scubapro BCD's / vinger som vises i dette avsnitt har fått CE-sertifisering utstedt av teknisk kontrollorgan i henhold til EUs direktiv 89/686/EEC. Alle BCDs og vingser i dette avsnitt oppfyller EN250: 2000 og EN1809: 1997