Alla Scubapro BCD / vingar som förekommer i detta avsnitt har erhållit CE-certifikat som utfärdats av ett anmält organ enligt EU's direktiv 89/686/EEC. Alla BCDs och Wings i detta avsnitt uppfyller EN250: 2000 och EN1809: 1997