PADI - Professional Association of Diving Instructors. Verdens største sammenslutning av dykking instruktører.