MK25 EVO fra SCUBAPRO fungerer også på dybder over 3.000 meter
BAnner

GEOMAR Helmholz-Center for Ocean Research i Kiel har anvendt Scubapro’s første trin MK25 EVO i forbindelse med et interessant eksperiment. Første trinnet skuffede ikke, og leverede en top præstation som forventet.


Jago er den eneste bemandede ubåd der er dedikeret til forskning og havvidenskab i Tyskland. Jago drives af GEOMAR Helmholz-Center for Ocean Research i Kiel og giver forskere fra forskellige fagområder mulighed for ved eget syn, at opleve havbunden i dybder på ned til 400 meter.

Flere komponenter og enheder er placeret udvendig på ubåden. De er ikke udviklet til at fungere på disse ekstreme dybder og vil normalt vis implodere eller lække. Batterier, drivmotorer og hydraulik pumper til gribearmen er placeret her og for at disse komponenter skal virke på dybder over 400 meter anvendes et førstetrin, kendt af sportsdykkere, til at afbalancere trykket i komponenterne så det svarer til det omgivende tryk.

Indtil nu, har man ikke vist hvilke dybder kompensationsordningen ville fungere til, før man gennemførte en tryktest i instituttets prøvetank med førstetrinnet MK25 EVO fra Scubapro. Tryktanken kan generere et tryk på op til 1000 bar, svarende til dybde på 10.000 meter.

Første trinnet MK25 EVO gennemførte i alt 11 prøvecyklus. 10 forsøg med et prøvetryk på mindst 150 bar (Svarende til 1.500 meter vanddybde) og en test med et prøvetryk på 311 bar (Svarende til 3.110 meters vanddybde). Der blev ikke konstateret nogen fejl, MK 25 EVO arbejdede fejlfrit!

SCUBAPRO er stolt over det fantastiske resultat!

For yderligere information om forsøget, der blev udført af JAGO teamet på GEOMAR Helmholtz Center for Ocean Research, besøg. www.geomar.de/go/jago.

Jago ubåd

Scubapro MK25 EVO

Johnson Outdoors GmbH | Johann-Höllfritsch-Str. 47 | 90530 Wendelstein, Germany | Tel.: +49 (0) 9129 - 90 99 50

For mere information, besøg denne artikels hjemmeside.
Sidst opdateret d. 07/04/2023.
Nuværende kommentarer: 0
Fortæl en ven