Velkommen til Alpha Diving
Alpha Diving og vores tilknyttede partnere, der tilbyder dette site til dig på følgende betingelser:

Fortrolighed
Se vores note om Fortrolighed, hvilket også dækker dit besøg hos Alpha Diving og vores praksis.

Elektronisk kommunikation
Når du besøger Alpha Diving eller sender e-mails til os, kommunikerer du med os elektronisk. Du samtykker dermed til at modtage elektronisk kommunikation fra os. Vi vil kommunikere med dig gennem e-mails eller ved opslag på dette web-site.

Copyright
Alt indhold på dette web-site, så som tekst, grafik, logo, iconer, billeder, audio klip, video klip, digitale downloads, data, og software, tilhører Alpha Diving eller leverandører til Alpha Diving. Alt software anvendt på dette web-site tilhører Alpha Diving eller dets software leverandører.

Licens og web-site adgang
Alpha Diving giver begrænset licens til at bruge dette web-site til personlige formål, og ikke til download (ud over almindelig cache-funktioner) eller ændringer af det, eller dele heraf, medmindre der foreligger udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Alpha Diving.
Denne licens omfatter ikke nogen form for videresalg eller kommerciel brug af dette web-site eller dets indhold; herunder indsamling af data, produktlister, beskrivelser eller priser; enhver afledt brug af dette web-site eller dets indhold; enhver download eller kopiering af konto informationer til fordel for andre web-sites; eller enhver brug af data-mining, robotter, eller lignende dataindsamlings værktøjer.
Dette web-site eller eller dele heraf må ikke gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, besøges, eller på anden måde bruges til nogen form for kommerciel brug uden udtrykkelig skriftligt tilladelse fra Alpha Diving. Du må ikke anvende frames-teknikker til at skjule handelsmærker, logo'er, eller andre ejendoms-information (omfattende billeder, tekst, side layout, eller sider) fra Alpha Diving og vore partnere uden udtrykkelig skriftlig tilladelse.
Du må ikke anvende Alpha Diving's navn eller handelsmærker i META-tags eller anden "skjult tekst" uden udtrykkelig skriftligt tilladelse fra Alpha Diving. Enhver uautoriseret brug ophæver omgående tilladelse eller licens givet af Alpha Diving.
Du har en begrænset, opsigelig, og ikke eksklusiv ret til at oprette et link til Alpha Diving's web-site så længe linket ikke afbilder Alpha Diving, dets partnere, eller deres produkter / services i et falskt, misvisende, nedsættende, eller på anden vis negativ måde.
Det er ikke tilladt at bruge Alpha Diving's logo eller anden relateret grafik eller handelsmærker, som en del af linket uden udtrykkelig skriftligt tilladelse.

Din konto
Som bruger af dette web-site, er du selv forpligtet til at opretholde fortroligheden omkring din konto og password gennem begrænset adgang til din computer, og du accepterer ansvaret for alle hændelser, der måtte forekomme under din konto. Du er ikke en konkurrent til Alpha Diving eller samarbejdspartner til vores konkurrenter.
Alpha Diving og dets partnere forbeholder sig retten til, ved misbrug, at nægte ydelser, lukke konti, fjerne eller rette indhold, eller annulere ordrer uden varsel.

Anmeldelser, kommentarer, kommunikation, og andet indhold
Besøgende må tilføje anmeldelser, kommentarer og andet indhold; og sende forslag, ideer, kommentarer, spørgsmål, og anden information, så længe indholdet ikke er ulovligt, pornografisk, truende, overtræder "privatlivets fred", overtræder andres rettigheder, eller på anden vis er injurerende mod tredje person eller gruppe, og ikke består af eller indeholder software virus, politisk propaganda eller kommerciel reklame.
Du må ikke bruge falsk e-mail addresse, udgive dig for at være en anden person, firma eller forening. Alpha Diving forbeholder sig retten (men ikke pligten) til at fjerne eller rette sådant indhold, men vi fører ikke regelmæssig kontrol af ovennævnte materiale.
Såfremt du indtaster eller sender materiale, og medmindre vi angiver andet, giver du Alpha Diving og det's partnere en non-eksclusiv, royalty-fri, vedvarende, uopsigelig, og fuld ret til at bruge, gengive, ændre, tilføje, offentliggøre, oversætte, skabe afledt materiale fra, distribuere, og vise dette indhold over hele verden på et vilkårligt media. Du giver Alpha Diving og dets partnere retten at bruge det anvendte navn/synonym, hvis det ønskes. Du garanterer, at du ejer eller på anden vis har retten til det indhold du videregiver; at indholdet er præcist; og at brugen af indholdet fra dig ikke overtræder dette og ikke vil forvolde skade til nogen person eller gruppe; og at du vil fritage Alpha Diving eller dets partnere for alle krav rejst, som konsekvens af indhold indsendt af dig.
Alpha Diving har ret, men ikke forpligtigelse, til at overvåge, rette eller fjerne enhver aktivitet eller indhold. Alpha Diving kan ikke holdes ansvarlig og påtager sig intet ansvar for materiale indsendt af dig eller 3. person.

Copyright klager
Alpha Diving og dets partnere respekterer andres rettigheder. Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret på en måde der anfægter copyright, så e-mail din klage til os.

Ejendom
Alle produkter købt hos Alpha Diving forbliver Alpha Diving's ejendom indtil du modtager varen. Det betyder, at riskoen for bortkommet post tages af Alpha Diving.
Dog har du risikoen for returforsendelser, indtil Alpha Diving modtager varerne.

Produktbeskrivelser
Alpha Diving og dets partnere bestræber sig på at være så nøjagtige som muligt. Men, Alpha Diving kan ikke garantere at produkt beskrivelser eller andet indhold på dette web-site, er komplet, pålideligt, opdateret eller fejlfrit. Hvis et produkt tilbudt af Alpha Diving ikke er som beskrevet, er din eneste mulighed at returnere produktet i ubrugt stand.

Tilbud
Hvis andet ikke er nævnt, gælder vores tilbud kun produkter som lagerføres. Vi tager altid forbehold for udsolgte produkter.

Øvrige parter
Parter, andre end Alpha Diving og dets partnere, tilfører services eller sælger produkter på dette web-site. Hertil kommer, at vi linker til andre firmaers web-sites.
Vi er ikke ansvarlige for undersøgelse og vurdering heraf, og vi garanterer ikke for de ydelser, der tilbydes af disse firmaer eller individer eller indholdet af deres web-sites.
Alpha Diving påtager sig intet ansvar for de handlinger, produkter og indhold for alle ovennævnte eller 3. part. Du bør selv læse deres fortroligheds politik og andre regler for brug.

Brugsanvisning og vejledning
I det omfang vores leverandører skønner det er nødvendigt med en brugsanvisning eller vejledning, medleveres det i produktets orginal emballage. Brugsanvisningen eller vejlednngen vil som udgangspunkt være på engelsk, og kan være suppleret af andre sprog. Alpha Diving er ikke forpligtigtet til at oversætte brugsanvisninger til andre sprog end de sprog som leverandørern har valgt.

FRASIGELSE AF ANSVAR OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR
DETTE WEB-SITE LEVERES AF ALPHA DIVING PÅ EN "AS IS" OG "AS AVAILABLE" BASIS. ALPHA DIVING KAN IKKE GØRES ANSVARLIG, UDTALT ELLER UNDERFORSTÅET, FOR SÅ VIDT ANGÅR BRUGEN AF DETTE SITE, ELLER INFORMATIONEN, INDHOLD, MATERIALE ELLER PRODUKTER INDEHOLDT PÅ DETTE WEB-SITE. DU ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT BRUGEN AF DETTE WEB-SITE ER PÅ EGEN RISIKO.
I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, FRASIGER ALPHA DIVING ALLE GARANTIER, UDTALT ELLER UNDERFORSTÅET. ALPHA DIVING KAN IKKE GARANTERE AT DETTE WEB-SITE, DETS SERVERE, ELLER E-MAIL SENDT FRA ALPHA DIVING ER FRI FOR VIRUS ELLER SKADELIGE KOMPONENTER. ALPHA DIVING KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR EVT. SKADER AF ENHVER ART DER STAMMER FRA BRUGEN AF DETTE WEB-SITE, INKLUSIV, MEN IKKE BEGRÆNSET, TIL DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE OG AFLEDTE SKADER.

Site politik og rettelser
Læs også vore andre politikker beskrevet på dette web-site. Disse politikker er også gældende for dit besøg hos Alpha Diving. Vi forbeholder os retten til, til enhver tid, at ændre vores site, politikker, og ovenstående retningslinier.